Personalistika a mzdy

-        príprava pracovných zmlúv pre zamestnancov

-        mesačné spracovanie miezd zamestnancov – výplatné pásky, výplatnice, rekapitulácia miezd

-        mesačné výkazy do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne

-        mesačné prehľady za zamestnancov na daňový úrad

-        ročné hlásenia za zamestnancov na daňový úrad

-        tvorba a výpočet sociálneho fondu

-        prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do poisťovní a dane zo závislej činnosti na daňový úrad

-        vystavenie potvrdení pre potreby zamestnanca

-        mzdové listy, zápočtové listy, potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti, evidenčné listy dôchodkového poistenia

-        výstupy podľa požiadaviek klienta

-        účtovné poradenstvo pre klientov