Cenník

Ceny za poskytované služby sú stanovené na základe dohody s klientom po konzultácii a závisí množstva a náročnosti spracovania účtovnej agendy. Cenu je možné stanoviť buď paušálne alebo podľa podľa počtu účtovaných položiek – podľa požiadavky klienta.

Jednoduché účtovníctvo:

-        neplatiteľ DPH – od 20,00 EUR/mesiac, resp. 0,55 EUR/účtovná položka

-        platiteľ DPH – od 40,00 EUR/mesiac, resp. 0,70 EUR/účtovná položka

 

Podvojné účtovníctvo:

-        neplatiteľ DPH – od 35,00 EUR/mesiac, resp. 0,65 EUR/účtovná položka

-        platiteľ DPH – od 45,00 EUR/mesiac, resp. 0,75 EUR/účtovná položka

 

Mzdové účtovníctvo:

-        od 10,00 EUR/zamestnanec vrátane prehľadov a hlásení daňovému úradu a mesačných výkazov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne

 

Administratívne práce:

Vypracovanie zmlúv, personalistika, administratívne práce   15,00 EUR/hod.