Dane a poradenstvo

-        vypracovanie daňových priznaní typu A, B – daň z príjmu fyzických osôb

-        spracovanie účtovnej závierky účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva a vypracovanie povinných príloh

-        vypracovanie daňových priznaní – daň z príjmu právnických osôb

-        spracovanie účtovnej závierky účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva a vypracovanie povinných príloh

-        vypracovanie mesačných prehľadov zrazenej dane z príjmu zo závislej činnosti

-        vypracovanie ročných hlásení zrazenej dane z príjmov zo závislej činnosti

-        vypracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti

-        spracovanie DPH priznania, kontrolného a súhrnného výkazu

-        výstupy podľa požiadaviek klienta

-        účtovné poradenstvo pre klientov